Twoje strony internetowe

Popraw dowolny element na Twojej stronie

Sprawdzanie poprawności nazw użytkowników i haseł

Sprawdzanie poprawności nazw użytkowników i haseł

Sprawdzanie poprawności wpisanych danych sprowadzamy tu do upewnienia się, że podane informacje są te same co podane a hasła identyczne z zapisanymi w tym co do wielkości liter.

Wobec tego do porównania nazwisk wystarczy strcasecamp() lub  konwersja podanych oraz zapisanych danych na małe litery {strtolower()} lub wielkie {strtoupper()}

Tak wyglądałby skrypt dla stron www z wykorzystaniem zapytań metodą GET:

<?php

$user = (isset($_GET[‚user’])) ? $_GET[‚user’]  : ”;

$pass = (isset($_GET[‚pass’])) ? $_GET[‚pass’]  : ”;

if  (

(strtolower($user) === ‚alan’ && $pass === ‚tajnE’) ||

(strtoupper($user) === ‚Marta’ && $pass === ‚tajnE’) ||

(strcasecmp($user, ‚Marcin’) == 0 && strcmp($pass, ‚fajne’) == 0))

) {

 echo ‚sukcess’;

}

else {

echo ‚błąd. złe dane’;

}

?>

np. http://localhost/spr.php?user=marcin&&pass=fajne

posted by admin in kurs PHP and have No Comments

No comments

You must be logged in to post a comment.