Twoje strony internetowe

Popraw dowolny element na Twojej stronie

Porównywanie ciągów znaków.

Porównywanie ciągów znaków.

Najprostrze to „==” i „===” (porównująca również typy danych).
Pierwsze równanie:’1’==1 da wynik true,
a drugie czyli: ‚1’===1 da wynik false.

Pierwsza metoda jest jednak wadliwa,
bo dane wejściowe przekształca na liczby całkowite i dla:
1==’1dwatrzy’ też da wynik true.

W PHP są również:
strcmp($a,$b)
i strcasecmp($a,$b),
które oferują więcej niż porównanie „czy jednakie czy różne”.

Funkcja $strcmp() porównuje dwa ciągi znaków.
Porównania dokonuje się na podstawie wartości kodów ASCII.
Jeżeli łańcuchy są identyczne, funkcja zwraca zero.
W innym przypadku funkcja zwraca wartość dodatnią bądź ujemną, w zależności od tego,
który argument jest mniejszy w uporządkowaniu leksykograficznym. Oto prototyp tej funkcji.

int strcmp(string $string1, string $string2);
<?php
$first = „abc”;
$second = „xyz”;
print(„wynik: „);
if(strcmp($first,$second) == 0)
{
print(„Łańcuchy są takie same”);
}
else
{
print(„Łańcuchy są różne”);
}
?>

Funkcja ‚strcasecmp()’ działa tak samo, jak ‚strcmp()’,
ale nie rozróżnia wielkich i małych liter.
<?php
$first = „abc”;
$second = „ABC”;
print(„wynik: „);
if(strcasecmp($first,$second) == 0)
{
print(„Łańcuchy są takie same”);
}
else
{
print(„Łańcuchy są różne”);
}
?>

.

posted by admin in kurs PHP and have No Comments