Twoje strony internetowe

Popraw dowolny element na Twojej stronie

Archive for the 'kurs PHP' Category

Sprawdzanie poprawności nazw użytkowników i haseł

Sprawdzanie poprawności nazw użytkowników i haseł

Sprawdzanie poprawności wpisanych danych sprowadzamy tu do upewnienia się, że podane informacje są te same co podane a hasła identyczne z zapisanymi w tym co do wielkości liter.

Wobec tego do porównania nazwisk wystarczy strcasecamp() lub  konwersja podanych oraz zapisanych danych na małe litery {strtolower()} lub wielkie {strtoupper()}

Tak wyglądałby skrypt dla stron www z wykorzystaniem zapytań metodą GET:

<?php

$user = (isset($_GET[‚user’])) ? $_GET[‚user’]  : ”;

$pass = (isset($_GET[‚pass’])) ? $_GET[‚pass’]  : ”;

if  (

(strtolower($user) === ‚alan’ && $pass === ‚tajnE’) ||

(strtoupper($user) === ‚Marta’ && $pass === ‚tajnE’) ||

(strcasecmp($user, ‚Marcin’) == 0 && strcmp($pass, ‚fajne’) == 0))

) {

 echo ‚sukcess’;

}

else {

echo ‚błąd. złe dane’;

}

?>

np. http://localhost/spr.php?user=marcin&&pass=fajne

posted by admin in kurs PHP and have No Comments

Porównywanie ciągów znaków.

Porównywanie ciągów znaków.

Najprostrze to „==” i „===” (porównująca również typy danych).
Pierwsze równanie:’1’==1 da wynik true,
a drugie czyli: ‚1’===1 da wynik false.

Pierwsza metoda jest jednak wadliwa,
bo dane wejściowe przekształca na liczby całkowite i dla:
1==’1dwatrzy’ też da wynik true.

W PHP są również:
strcmp($a,$b)
i strcasecmp($a,$b),
które oferują więcej niż porównanie „czy jednakie czy różne”.

Funkcja $strcmp() porównuje dwa ciągi znaków.
Porównania dokonuje się na podstawie wartości kodów ASCII.
Jeżeli łańcuchy są identyczne, funkcja zwraca zero.
W innym przypadku funkcja zwraca wartość dodatnią bądź ujemną, w zależności od tego,
który argument jest mniejszy w uporządkowaniu leksykograficznym. Oto prototyp tej funkcji.

int strcmp(string $string1, string $string2);
<?php
$first = „abc”;
$second = „xyz”;
print(„wynik: „);
if(strcmp($first,$second) == 0)
{
print(„Łańcuchy są takie same”);
}
else
{
print(„Łańcuchy są różne”);
}
?>

Funkcja ‚strcasecmp()’ działa tak samo, jak ‚strcmp()’,
ale nie rozróżnia wielkich i małych liter.
<?php
$first = „abc”;
$second = „ABC”;
print(„wynik: „);
if(strcasecmp($first,$second) == 0)
{
print(„Łańcuchy są takie same”);
}
else
{
print(„Łańcuchy są różne”);
}
?>

.

posted by admin in kurs PHP and have No Comments